Dane techniczne

Dane techniczne znajdujące się z tyłu metki szczegółowo charakteryzują funkcje produktu jako całości.

Funkcjom na wykresie systemu doboru odzieży do temperatury nadano stopień odpowiedni do osiągów, tak zwane noty. Korzystając z danych technicznych łatwiej zorientować się do jakich potrzeb produkt został przeznaczony.

Należy jednak pamiętać, że noty odzwierciedlają jedynie priorytety, gdyż technicznie nie jest możliwe aby produkt posiadał najwyższe noty we wszystkich kategoriach. Jeśli, np. szuka się produktu odpornego na wodę, to traci się wówczas na oddychalności. Trzeba zatem skupić się na tych funkcjach, na których zależy nam najbardziej.

Newline A/S

2013